Produkty Producenci
foto

Nota prawna

Informacje prawne

1. Multioffice Sp. z o.o. odpowiada za prawdziwość danych zamieszczonych na witrynie www.multioffice.pl, tym niemniej uprzejmie informujemy, że żadna z informacji graficznych lub tekstowych lub też żadne z oświadczeń (wprost lub pośrednio) zamieszczonych na stronie www.multioffice.pl nie stanowi oświadczenia woli (i tym bardziej oferty) w rozumieniu przepisów prawa i dlatego też nie może stanowić podstawy do konstruowania jakiejkolwiek odpowiedzialności Multioffice Sp. z o.o. lub jej współpracowników. Te same zasady dotyczą tzw. "zgody milczącej" Multioffice Sp. z o.o. Żadne informacje i dane zamieszczone na witrynie www.multioffice.pl nie świadczą też o chęci udzielenia jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień przez Multioffice Sp. z o.o. Wiążące oświadczenia Multioffice Sp. z o.o. będą wynikać wyłącznie z odpowiednio sporządzonych i podpisanych dokumentów - w formie pisemnej.


2. Multioffice Sp. z o.o. informuje, że treść i forma witryny www.multioffice.pl jest przedmiotem jej prawa autorskiego i jej wykorzystanie w sposób inny, niż przeglądanie w ramach sieci Internet, wymaga uprzedniej zgody Multioffice Sp. z o.o.


3. Uprzejmie informujemy, że znak "MULTIOFFICE" jest znakiem towarowym Multioffice Sp. z o.o. w Krakowie, chronionym m.in. przez Prawo własności przemysłowej i jego użycie wymaga zgody Multioffice Sp. z o.o. Inne znaki zamieszczone na witrynie www.multioffice.pl są znakami towarowymi zastrzeżonymi dla ich właścicieli i zostały użyte przez Multioffice Sp. z o.o. za ich zgodą. Ostrzegamy, że używanie tych innych znaków przez osoby trzecie wymaga zgody ich właścicieli.

 

 

Polityka prywatności

1. Uprzejmie informujemy, że celem utrzymywania witryny www.multioffice.pl jest udostępnienie szerokiemu kręgowi odbiorców informacji o profilu działalności, produktach i osiągnięciach Multioffice Sp. z o.o. w Krakowie, a także ułatwienie komunikacji Multioffice Sp. z o.o. z zainteresowanymi osobami. Dane i informacje, jakie zostają nam przekazane przy pomocy tej witryny (w szczególności treść e-maili, komentarze, dane przedstawiane w formularzach), winny być traktowane jako przekazywane dobrowolnie, a Multioffice Sp. z o.o. nie nalega na ich przekazywanie.

2. Uprzejmie prosimy o nie przekazywanie przy pomocy witryny www.multioffice.pl informacji noszących cechy danych osobowych (zarówno przekazującego, jak i osób trzecich) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, chyba, że zamiarem właściciela danych jest ich udostępnienie Multioffice Sp. z o.o. w celu prowadzenia komunikacji w sprawach związanych z ww. celem witryny.

 

3. Wszelkie uzyskane przez Multioffice Sp. z o.o. dane są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych w sposób, na jaki pozwalają nowoczesne środki techniczne. Zwracamy jednak uwagę, że reguły funkcjonowania Internetu, nie dają pełnej gwarancji poufności samego przekazu i nie przyjmujemy odpowiedzialności za poufność danych w okresie przed ich umieszczeniem w bazie danych prowadzonej przez Multioffice Sp. z o.o. oraz poza tą bazą.

 

4. W każdym czasie macie Państwo wgląd do dotyczących Was danych, zgromadzonych w bazie Multioffice Sp. z o.o., a także prawo żądania ich sprostowania i ich usunięcia - o ile nie będą one konieczne do prowadzenia działalności gospodarczej przez Multioffice Sp. z o.o.
Uważamy, że z chwilą udostępnienia nam adresu internetowego, wyrażacie Państwo zgodę na jego używanie w celu utrzymywania komunikacji z Multioffice Sp. z o.o. we wszelkich sprawach związanych z ww. celem witryny www.multioffice.pl.


Sporządzono: luty 2011 r.

Moduł zamówień internetowych

Aby zamówić produkty z naszej oferty skorzystaj z modułu zamówień internetowych

Przesyłki kurierskie

Przesyłki kurierskie realizuje dla nas

dostawy
rzetelna firma
Rzetelna firma

Ta strona używa cookies

Ze względu na ustawienia Twojej przeglądarki oraz celem usprawnienia funkcjonowania witryny www.multioffice.pl zostały zainstalowane pliki cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Możesz to zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.
Więcej informacji w Polityce cookies